IIoT på riktigt


MES för mätning, visualisering, operativ styrning och OEE.


Utvecklat i nära samarbete med ledande verkstadsföretag.

ENKEL OCH SNABB DIGITALISERING AV ALLA TILLVERKNINGSPROCESSERAUTOMATISK UPPKOPPLING av alla typer maskiner, robotar och monteringsarbeten.SÄKRA MES OCH OEE MOLNTJÄNSTER inkl. uppstart, drift, underhåll, support och anpassningar.VISUALISERINGSTAVLOR med drag & drop av såväl OnTop-skapad data som extern data.INTUITIVA APPAR MED PERSONLIGA DASHBOARDSGARANTERAT LÄGSTA PRIS MED NÖJD-KUND-GARANTI