Digitalisering av verkstadsproduktion till lägsta kostnad

OnTopMES Cloud på Microsoft Azure™ sedan 2010


Smart tillverkning med fakta, engagemang och delaktighet på verkstadsgolvet


OnTop Smart IIoT Hub


Smart IIoT Hub kopplar upp all utrustning snabbt och enkelt utan programmering, konfigurering och underhåll.


Auto-genererad realtidsdata höjer kvaliteten på all information för operativ styrning, statistik och förbättringsarbete.

OnTop Digital Gemba™ Dashboards


Se till att information når dig och dina medarbetare utan tidsslöseri. Skapa dashboards enkelt och snabbt för verksamhetsanpassad visualisering och effektiv kommunikation i hela företaget.

OnTop APS Avancerad planering med simulering


OnTop APS har grafiska gränssnitt för simulering och optimering av produktionsplaner - från maskinbearbeting till montering.


Produktionsplaner uppdateras automatiskt med auto-genererad realtidsdata. Status visas för alla ordrar och arbeten.

OnTop Assembly


Kopplar upp och mäter alla monteringsarbeten automatiskt, från enkla till komplexa processer inkl. samverkande robotar (cobots).


Visualiserar produktionsstatus för ordrar och arbeten i realtid och kan användas med OnTop APS.


Produktionsuppföljning


Statistik över cykel- och tempotider, monteringstider, ledtider, genomloppstider, produktion, OEE, stopptider och - kostnader etc.

Språkval i alla användargränssnitt


Enkelt att komma igång med nyckelfärdigt system


Enkelt att budgetera  - utan kostnader för IT- installation, -personal och -konsulter


Referenser


Avancerad bearbetning av transmissions-komponter för fordonsindustri. Oms. 600 MSEK


"

Vi använder OnTop sedan många år med mycket gott resultat för visualisering på bildskärmar i produktionen och vid varje cell. OnTop har tagits emot väl och upplevs som enkelt och intuitivt.


Rapportering görs snabbt och enkelt och den automatiska loggningen av produktion och störningar är tillförlitlig. OnTop skapar tillförlitlig statistik för det ständiga förbättringsarbetet.


Vi kan själva konfigurera OnTop enligt egna verksamhetsbehov. Vi upplever att OnTop ger mycket god support genom sin lyhördhet, höga tillgänglighet och snabbhet med att implementera förbättringar. 

"

Avancerad robotsvetsning av komplexa produkter


"

OnTop är flexibelt med kort uppstartsträcka. Genom att mäta i 3 processer har vi identifierat en rad förbättringar, vilket har bidragit till ökad processförståelse och mervärdeskapande tid.


Supporten har varit väldigt bra för förbättringar, utbildning samt tillgänglighet.

"Montering av komplexa maskiner. Oms. 400 MSEK


"

Vi behövde mäta monteringstider och effektivisera kommunikationen i hela företaget.  OnTop är infört på alla 16 stationer i produktionsflödet, från förmontage via huvudmontering till packning.


OnTop visar exakt var alla ordrar befinner sig i produktionsflödet. OnTop har ersatt tidigare planeringstavlor och hjälpmedel.


OnTop har tagits emot bra och upplevs som enkelt och intuitivt och ger en mycket god uppföljning av monterings- och genomloppstider samt störningar. OnTop upplevs som väldigt lyhörda på våra önskemål.

"

Avancerad bearbetning av motorkomponenter för fordonsindustri. Oms. 200 MSEK

"

Vi har aldrig behövt fundera på vare sig installation, funktion eller underhåll. Vi litar på datan. Rapporteringsfunktionen är omfattande. Bra support. Vi har gjort investeringar efter analys av data från OnTop som visar, att vi kan uppnå 15 % bättre effektivitet i 6 celler.

"