OnTopMES Cloud på Microsoft Azure™ sedan 2010


Smart tillverkning och montering i framkant

med användarvänlig, säker och kostnadseffektiv digitalisering


OnTop är en modern, komplett och användarvänlig produktionsplattform utformad för att göra produktionsflödena synliga för operatörer, ledning och planerare och förbättra deras proaktiva förmåga och samarbete.


Med OnTop kan du snabbare uppnå resurseffektiv och flexibel produktion med hög leveranssäkerhet.


Plattformen erbjuder automatisk datainsamling och dataanalys samt pålitlig realtidsinformation i appar, vilket ger mer tid för proaktivt och värdeskapande arbete.


Apparna är intuitiva och enkla att användas av all produktionspersonal.


App-tjänsterna levereras till mycket låga och fasta månadsavgifter vilket gör det enkelt att budgetera. Börja  din resa småskaligt med enkel OEE-mätning. Lägg till fler appar och funktioner när som helst. Skala ned, pausa och avsluta abonnemang när som helst.OnTop Smart IIoT Hub


Smart IIoT Hub kopplar upp all utrustning snabbt och enkelt utan programmering, konfigurering och underhåll.


Auto-genererad realtidsdata höjer kvaliteten på all information för operativ styrning, statistik och förbättringsarbete.

OnTop Digital Gemba™ Dashboards


Ser till att säker information når alla medarbetare när den behövs.


Skapar dashboards enkelt och snabbt för verksamhetsanpassad visualisering och effektiv kommunikation i hela företaget.

OnTop Mobile


Se hur produktionen går, kommunicera och rapportera oavsett var du är.

OnTop APS

Avancerad planering med simulering av tillverkning och montering


OnTop APS har grafiska gränssnitt för simulering och optimering av produktionsplaner - från maskinbearbetning till montering - med automatisk visualisering av alla ordrar och operationer i realtid.

OnTop Tillverkning


Visualisera all utrustning,  från maskiner och robotar till automatiserade flöden.

produktionsstatus in real time.


Visualiserar produktionsstatus för ordrar och arbeten i realtid och kan användas med OnTop APS.

OnTop Montering


Visualiserar alla monteringsarbeten,  från enkla till komplexa processer med samverkande robotar (cobots).


Visualiserar produktionsstatus för ordrar och arbeten i realtid och kan användas med OnTop APS.


Produktions-uppföljning


Statistik över cykel- och tempotider, monteringstider, ledtider, genomloppstider, produktion, OEE, stopptider och - kostnader etc.

Språkval i alla användargränssnitt


Enkelt att komma igång med nyckelfärdigt system


Enkelt att budgetera  - utan kostnader för IT- installation, -personal och -konsulter


för ett digitalt besök hos en referenskund

Avancerad bearbetning av transmissions-komponenter för fordonsindustri. Oms. 600 MSEK


"

Vi använder OnTop sedan många år med mycket gott resultat för visualisering på bildskärmar i produktionen och vid varje cell. OnTop har tagits emot väl och upplevs som enkelt och intuitivt.


Rapportering görs snabbt och enkelt och den automatiska loggningen av produktion och störningar är tillförlitlig. OnTop skapar tillförlitlig statistik för det ständiga förbättringsarbetet.


Vi kan själva konfigurera OnTop enligt egna verksamhetsbehov. Vi upplever att OnTop ger mycket god support genom sin lyhördhet, höga tillgänglighet och snabbhet med att implementera förbättringar. 

"

Avancerad robotsvetsning av komplexa produkter


"

OnTop är flexibelt med kort uppstartsträcka. Genom att mäta i 3 processer har vi identifierat en rad förbättringar, vilket har bidragit till ökad processförståelse och mervärdeskapande tid.


Supporten har varit väldigt bra för förbättringar, utbildning samt tillgänglighet.

"Montering av komplexa maskiner. Oms. 400 MSEK


"

Vi behövde mäta monteringstider och effektivisera kommunikationen i hela företaget.  OnTop är infört på alla 16 stationer i produktionsflödet, från förmontage via huvudmontering till packning.


OnTop visar exakt var alla ordrar befinner sig i produktionsflödet. OnTop har ersatt tidigare planeringstavlor och hjälpmedel.


OnTop har tagits emot bra och upplevs som enkelt och intuitivt och ger en mycket god uppföljning av monterings- och genomloppstider samt störningar. OnTop upplevs som väldigt lyhörda på våra önskemål.

"

Avancerad bearbetning av motorkomponenter för fordonsindustri. Oms. 200 MSEK

"

Vi har aldrig behövt fundera på vare sig installation, funktion eller underhåll. Vi litar på datan. Rapporteringsfunktionen är omfattande. Bra support. Vi har gjort investeringar efter analys av data från OnTop som visar, att vi kan uppnå 15 % bättre effektivitet i 6 celler.

"