OnTop Automation AB

OnTop Automation AB

OnTop Automation

Industrial IoT 4.0 on Microsoft AzureTM since 2010

Scanautomatic Monter A02:31

8 - 10 oktober 2024

Get on top of things

with trusted data

Hyr ett webbaserat mät- och produktionssystem   

- anpassa och betala bara för det du använder


  Smart IoT Hub

  Generera helt pålitlig produktionsdata med helautomatisk uppkoppling av alla typer av maskiner, robotar, UR-cobotar, sensorer, PLCer, RFID / QRCode / Barcode scanners etc. med plug-and-play-anslutning. Kräver inga IT- och elkunskaper. Anslut till Internet för automatisk start av krypterad överföring till OnTop på Microsoft Azure-plattformen

  MES Builder

  Anpassa OnTop efter dina behov och budget med fritt val av färdiga onlinetjänster för tillverkning och montering till en låg och fast månadskostnad. Kom igång snabbt utan IT-installationer. Komplettera eller avsluta onlinetjänster när som helst.


  Digital Gemba Dashboards 

  Efter att du satt upp ditt produktionssystem i OnTop Builder, kan du enkelt skapa interaktiva Gemba dashboards för effektiv visualisering och kommunikation av pålitlig realtidsinformation på bildskärmar, plattor och datorer i hela företaget. Mixa och casta innehåll från OnTop, ERP m.m. till pulstavlor, meddelanden, arbetsinstruktioner, checklistor, rapporter, presentationer etc. på valfria bildskärmar, datorer etc.


  Visual Real-Time Management 

  Håll produktionen igång med pålitlig realtidsinformation, ett agilt arbetssätt och snabba åtgärder. Full koll på produktionsläge, resursutnyttjande, OEE m.m. med hjälp av automatisk registrering och tidsstämpling av produktion och stopp.


  Visual APS Planning

  OnTop Visual APS är en mycket lättanvänd online tjänst för automatiserad planering och schemaläggning av diskret produktion i kundorderstyrda pullflöden för JIT- och sekvensleveranser.


  APS skapar kort- och långsiktiga produktionsplaner automatiskt med användning av realtidsdata och statistik. Produktionsledare och planerare kan använda automatisk simulering för optimering av produktionsplaner.


  Integrera enkelt med ERP / MRP för kundorderstyrd materialplanering.


  Mobilen

  Fabriken på fickan, alltid och överallt, inkl. aviseringar.


  Statistik

  Automatisk produktionsuppföljning och processteknisk mätdata inkl. cykeltider, monteringstider, ledtider, genomloppstider m.m.


  Systemintegration

  APIer för enkel integration med ERP och OnTop-system i hela världen.

  Universal Robots UR+ Partner

  Referenser


  "

  Vi använder OnTop sedan många år med mycket gott resultat för visualisering på bildskärmar i produktionen och vid varje cell. OnTop har tagits emot väl och upplevs som enkelt och intuitivt.


  Rapportering görs snabbt och enkelt och den automatiska loggningen av produktion och störningar är tillförlitlig. OnTop skapar tillförlitlig statistik för det ständiga förbättringsarbetet.


  Vi kan själva konfigurera OnTop enligt egna verksamhetsbehov. Vi upplever att OnTop ger mycket god support genom sin lyhördhet, höga tillgänglighet och snabbhet med att implementera förbättringar. 

  "

  Leax Falun AB
  "

  OnTop är flexibelt med kort uppstartsträcka. Genom att mäta i 3 processer har vi identifierat en rad förbättringar, vilket har bidragit till ökad processförståelse och mervärdeskapande tid.


  Supporten har varit väldigt bra för förbättringar, utbildning samt tillgänglighet.

  "

  Siemens Energy


  "

  OnTop MES har inneburit ett stort lyft för hela Log Max AB och vår produktionsplanering och – styrning, i synnerhet.


  Idag har vi ett rent dragande produktionssystem där vi i OnTop planerar produktionen av våra kundorder på både kort och lång sikt, för effektiv resursanvändning och förbättrad leveranssäkerhet.


  Systemet är enkelt att hantera och visuellt, vilket gör att alla medarbetare lätt kan se status på alla order och ingående arbeten i realtid och agera snabbt på avvikelser.


  Även produktionstider mäts i systemet kontinuerligt och används sedan i produktionsplaneringen men även för de interna produktkalkylerna.


  Vi har arbetat med OnTop i 4 år och leverantören OnTop Automation AB har varit mycket lyhörd och hjälpt oss med bra och intuitiva lösningar för vår verksamhet.

  "

  Log Max AB (Komatsu-koncernen)

  "

  Vi har aldrig behövt fundera på vare sig installation, funktion eller underhåll. Vi litar på datan. Rapporteringsfunktionen är omfattande. Bra support. Vi har gjort investeringar efter analys av data från OnTop som visar, att vi kan uppnå 15 % -enheter bättre effektivitet i 6 celler.

  "

  Sansera Sweden AB