OnTop Machine IIoT


Ett enkelt och kraftfullt IoT-system enligt Industri 4.0 på den globala Microsoft Azure-plattformen med automatisk datainsamling från smarta trådlösa radiologgers.


Visualisering av produktionen i webbappar för operativ styrning och effektivisering.


  • Operatörer får realtidsinformation om produktions- och orderläget.


  • Tekniker mäter cykeltider, genomloppstider, OEE etc. i flexibla mätpunkter.


  • Ledningen får beslutsstöd i realtid för proaktiv styrning.


  • Alla besökare till företaget ser att företaget har full koll.OnTop Assembly


OnTop Assembly är molntjänster för loggning av monteringsarbete med hjälp av webbappar, kodläsare etc. och integrering av kollaborativa robotar (cobots) i produktionsflödet.


OnTop Assembly ger en tydlig realtidsbild av hela tillverkningsprocesser från förplockning av material via alla monteringsarbeten till packning av färdiga produkter för proaktiv operativ styrning. Företagets informationsflöde effektiviseras, bl. a. genom att försäljnings- och andra avdelningar ser exakt var en order befinner sig i tillverkningsprocessen.


Statistik skapas för planering, uppföljning, prissättning av produkter etc. och ger goda möjligheter att studera arbetsmoment och processer närmare som ett led i det ständiga förbättringsarbetet.


OnTop levereras nyckelfärdigt för snabb och smärtfri driftsättning och kräver varken investeringar, installationer eller underhåll av lokal IT-infrastruktur. OnTop är modulärt och skalbart utan övre gräns till lägsta totalkostnad (TCO).


OnTop används av ledande företag med verksamhet inom bearbetning, svetsning och montering.